Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej  określa zasady dostępu i korzystania ze strony internetowej www.sas.busko.pl. oraz treści zawartej na tej stronie.

I. Informacje ogólne:

1Strona www.sas.busko.pl jest własnością ZMK SAS Spółka z o.o., Owczary ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój, dalej zwanego ZMK SAS.

2Strona została założona celem prezentacji i promocji produktów i usług świadczonych przez  ZMK SAS. Strona ta zawiera ogólną prezentację zakresu towarów i usług ZMK SAS. Informacje tekstowe, zdjęcia i wszystkie inne informacje prezentowane na stronie, zostały umieszczone jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych z ich tytułu.

II. Ochrona praw autorskich

1Cała zawartość  strony,  jako przejaw działalności twórczej, podlega ochronie na podstawie przepisów prawa o ochronie praw autorskich.  Zdjęcia, teksty, hasła, rysunki, modele, ilustracje, sekwencje animowane,  tak jak i inne elementy znajdujące się na stronie są własnością ZMK SAS  lub podmiotów, które udzieliły  zgody na użycie w/w elementów.

2ZMK SAS udziela zgodny na wykorzystanie informacji zawartych na stronie podmiotom posiadającym status Dystrybutora lub Punktu sprzedaży i które zostały umieszczone na stronie www.sas.busko.pl w odpowiednich bazach danych.

3Zgoda na wykorzystanie informacji z p. II/2  przyznawana jest na czas posiadania statusu Dystrybutora lub Punktu sprzedaży, z przeznaczeniem na działania promocyjne, handlowe oraz doradztwo techniczne związane bezpośrednio ze sprzedażą produktów i usług ZMK SAS.

4Poza wyjątkami przedstawionymi powyżej, jakiekolwiek kopiowanie, reprezentacja, użycie lub modyfikacja całej strony lub jej części, a także całości lub części modeli produktów, opisów i informacji na niej się znajdujących,bez uprzedniej zgody ZMK SAS, jest ściśle zabronione.

5ZMK SAS zastrzega sobie prawo do cofnięcia zezwolenia na wykorzystanie własności intelektualnej (w tym strony WWW i informacji na niej zawartej) w przypadku stwierdzenia naruszenia interesu ZMK SAS lub wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem.

III. Wyłączenie odpowiedzialności

1Niniejszym, firma ZMK SAS zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie, w szczególności danych technicznych prezentowanych produktów, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, biorąc pod uwagę rozwój produktów a czynności te nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do ZMK SAS, członków sieci handlowej ZMK SAS oraz pracowników.

2Ceny i charakterystyki towarów i usług prezentowanych w obrębie strony  są aktualne na moment, w którym dana strona była umieszczona w Internecie lub aktualizowana.

3Wszelkie informacje umieszczone na stronie publikowane są w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności. ZMK SAS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z powodu nieumyślnego opublikowania błędnych informacji.

ZMK SAS Spółka z o.o.