Główną wytyczną strategii firmy „SAS" jest dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w branży urządzeń grzewczych. Chcemy aby nasza marka stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna wśród Klientów poszukujących nie tylko kotłów na paliwa stałe ale także pomp ciepła.

Ten cel zawiera się również w misji firmy, której głównym przesłaniem jest dostarczanie Klientom urządzeń grzewczych funkcjonalnych, użytecznych, wygodnych w eksploatacji, charakteryzujących się wysoką sprawnością cieplną a jednocześnie estetycznych i w przystępnej cenie.

Naszą wizją jest zbudowanie zaufania do marki, tak aby zawsze kojarzona była z najwyższą jakością dostępną dla każdego. Nadrzędnym więc celem w zarządzaniu firmą „ZMK SAS" jest stałe dążenie do podnoszenia jakości oferowanych wyrobów. Wykorzystujemy tu nasze wieloletnie doświadczenie i czerpiemy z najnowszych osiągnięć techniki.

W dążeniu do osiągnięcia głównego strategicznego celu firmy wytyczamy sobie ciągle cele określające etapy, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia tego celu.

Doceniamy również dbałość o środowisko. Staramy się, aby konstrukcje naszych urządzeń grzewczych były ekologiczne i spełniały wymagania związane z ochroną środowiska. Wszystkie nasze kotły spełniają restrykcyjne wymogi dyrektywy ekoprojektu - EcoDesign, a kotły peletowe i pompa ciepła są zgodne z wytycznymi wymagań technicznych WT2021.

W procesach produkcyjnych staramy się również wykorzystywać zasoby nie stanowiące zagrożenia dla środowiska. Podążając w kierunku osiągnięcia najwyższej jakości produktów firma „ZMK SAS" podejmuje liczne działania. Są to:

 • systematyczne poznawanie wymagań Klientów,
 • badanie poziomu satysfakcji Klientów,
 • doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych wykorzystywanych w produkcji kotłów,
 • doskonalenie jakości i technologii produktów w powiązaniu z dbałością o ekologię,
 • ciągłe i uważne śledzenie zmieniających się uwarunkowań na rynku paliw,
 • obserwacja rynku związanego z energią odnawialną,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • ciągłe doskonalenie wewnętrznych systemów kontroli jakości,
 • obsługa serwisowa wynikająca z gwarancji udzielanej na nasze wyroby,
 • udzielanie rzeczowej i wyczerpującej informacji o zasadach eksploatacji naszych wyrobów,
 • staranny dobór uznanych i zaufanych Dostawców na zasadach wzajemnej współpracy.
  Wybierając produkt SAS wspierają Państwo polską gospodarkę.