ue-bon_800.png

ZMK SAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynku – innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia. Dzięki wdrożeniu otrzymanych rezultatów projektu do działalności gospodarczej i ich późniejszej komercyjnej sprzedaży Wnioskodawca planuje osiągnąć sukces przede wszystkim na rynku krajowym, ale także zagranicznym.

Planowane efekty: efektem realizacji usługi będzie innowacja produktowa – pompa ciepła, którą Wnioskodawca zamierza wdrożyć do produkcji i sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 179 088,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 145 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 123 760,00 PLN