W zasilacz UPS wyposażony jest w standardzie kocioł ECO-PELL. Dzięki temu w przypadku braku zasilania układ zabezpieczający przed cofnięciem żaru do zasobnika paliwa zapewnia ustawienie tłoka podajnika paliwa w pozycji zamkniętej. Jednocześnie sterownik kotła przechodzi w tryb bezpieczeństwa i przerywa prace wentylatorów oraz załącza pompy obiegowe w celu rozładowania ciepła na instalacji.

UPS - zdjęcie 1Zasilacz awaryjny - zdjęcie 2