Wieloletnie doświadczenie w produkcji kotłów grzewczych oraz nowatorskie rozwiązania opracowane przez Dział konstrukcyjny firmy ZMK SAS przyczyniły się do zdobycia Prawa Ochronnego na palnik SAS MULTI FLAME. Największym mankamentem palników peletowych dostępnych na rynku jest czyszczenie rusztu, które wiąże się z wygaszeniem paleniska przez zaprzestanie podawania paliwa i zwiększenie obrotów wentylatora. Dopiero po ostygnięciu palnika, ręcznie demontuje się z niego ruszt stały, następnie czyści skrobakiem zalegające spieki powstałe w procesie spalania paliwa. Po wykonaniu wskazanych czynności należy ponownie zamontować ruszt w palniku i ręcznie uruchomić w regulatorze proces rozpalania. Niedostosowanie częstości czyszczenia do jakości paliw dostępnych na rynku prowadzi do powstania awarii i nieprawidłowej pracy palnika. W opracowanym przez firmę ZMK SAS palniku SAS MULTI FLAME czyszczenie paleniska odbywa się w sposób automatyczny, wg ustawionego czasu załączania się rusztowin. Palenisko zostało podzielone na część stałą oraz sekcję ruchomych rusztowin. Ruszta ruchome napędzane za pomocą mechanizmu mimośrodowego, umożliwiają odprowadzanie z przestrzeni paleniskowej do komory kotła pozostałości po spalaniu paliwa, tj. popiołu w szczególności w formie spieków żużlu. Rozwiązanie to umożliwia utrzymanie przestrzeni paleniskowej palnika w stanie „czystym” nie przerywając ciągłości procesu spalania. Podawanie paliwa bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu w kotle AGRO-ECO, mianowicie konstrukcji dwóch ślimaków transportowych rozdzielonych kanałem przesypowym. Utrzymanie czystości paleniska znacznie zwiększa efektywność procesu spalania i tym samym wpływa na podwyższenie sprawności cieplnej kotła.

Palnik peletowy SAS MULTI FLAME montowany w kotłach GRO-ECO (17-200 kW), MULTI (14-200 kW), SLIM (14-48 kW) został objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 – nadanym przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. Palnik kotła grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy. 

Z radością pragniemy poinformować, iż opracowany przez Dział konstrukcyjny firmy ZMK SAS podajnik paliwa montowany w kotle SAS AGRO-ECO (17–150 kW), został objęty Prawem Ochronnym Nr 67472 – nadanym przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. Podajnik paliwa do kotłów na paliwa stałe, zwłaszcza biomasę. Potwierdzeniem nadania prawa ochronnego jest przedstawione poniżej Świadectwo Ochronne.

Podajnik wyposażony jest w dwa ślimaki umieszczone w oddzielnych obudowach rurowych, w pozycji wznoszącej się do paleniska oraz napęd w postaci motoreduktora połączonego poprzez koła zębate za pośrednictwem łańcucha ze ślimakami. Odpowiedni układ, właściwe stopniowanie kół zębatych, umiejscowienie otworu zasypowego względem otworu przesypowego zabezpiecza przed:

  • gromadzeniem się nadmiaru paliwa w kanale przesypowym;
  • niekontrolowanym cofnięciem się ognia z komory paleniskowej do zasobnika paliwa w kotłach opalanych biomasą w
    trakcie:
    • niekontrolowanych przerw w dostawie energii elektrycznej;
    • codziennej pracy;
    • przerwy pracy podajnika.

SAS AGRO-ECO posiada ponadto Znak CE oraz Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu.

To nie koniec rozwiązań konstrukcyjnych działu technicznego ZMK SAS związanych ze spalaniem biomasy. Autorska konstrukcja palnika SAS MULTI FLAME do spalania pelletu (dostępna w kotłach GRO-ECO, MULTI, SLIM) wyposażona w układ podwójnego ślimaka, ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe – objęta jest prawem ochrony przez zgłoszenie oznaczone numerem W.121368 nadanym przez Urząd Patentowy RP.