Nasze kotły znajdują się na prestiżowej niemieckiej liście BAFA co świadczy o ich wysokich parametrach technicznych i energetyczno - emisyjnych.

Parametry urządzenia spełniającego wymagania BAFA:

emisja CO dla mocy nominalnej < 200 mg/m3

emisja PM (pyłu) dla mocy nominalnej < 20 mg/m3

sprawność cieplna urządzenia >90%

Podane wartości emisji obowiązują dla zawartości 13% O2 w spalinach.
 
Wpis na listę BAFA oznacza, że dane urządzenie spełnia wymogi programów dofinansowań na terenie Niemiec.

Kotły SAS na liście BAFA:
SAS BIO EFEKT 17 kW
SAS BIO EFEKT 23 kW
SAS BIO EFEKT 29 kW
SAS BIO EFEKT 36 kW
SAS BIO EFEKT 42 kW
SAS BIO EFEKT 46 kW
SAS BIO SOLID 14 kW
SAS BIO SOLID 19 kW
SAS BIO SOLID 25 kW
SAS BIO SOLID 36 kW
SAS BIO SOLID 48 kW

Pełna lista BAFA 2020: www.bafa.de