• wielkanoc(8)
  • SAS_VESTA_BANNER
  • banery_kotły_
  • black weeks(1)
Od 1.01.2020 roku dopuszczone do sprzedaży są jedynie kotły, które spełniają wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE (EcoDesign). W porównaniu do dotychczas obowiązujących wymagań 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012, kotły na paliwa stałe muszą charakteryzować się nie tylko niską emisją pyłu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych ale także odpowiednią sezonową efektywnością energetyczną. Wszystkie kotły SAS posiadają certyfikat EcoDesign.
Rządowy program „Czyste powietrze”, ogłoszony jako narzędzie walki ze smogiem, ma na celu likwidację starych kotłów grzewczych oraz zachęcanie do kompleksowej termomodernizacji budynków. Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości.
Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" należy wybrać urządzenie, które zostało się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Sprawdź, które kotły na biomasę, pompy ciepła i kotły gazowe kwalifikują się do dotacji!


loading...