baner


Formularz rejestracyjny

Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny by dokonać rejestracji w portalu SAS Kotły CO - rejestracja instalatora
Pola oznaczone (*) nie są polami obowiązkowymi

LoginHasło
NIP firmyPole hasło musi się składać minimum z 8 znaków
w tym muszą wystąpić "a-z", "A-Z" i cyfra "0-9" np: Ala1234w.
ImięNazwisko
Nazwa FirmyUlica
Miejscowość/WieśNr domu/lokalu
Kod pocztowyTelefon (same liczby min 9)
Drugi telefon* (same liczby min 9)Fax* (same liczby min 9)
WWW* E-mail
Numer rachunku bankowego
Na podany numer rachunku bankowego będą przekazywane
nagrody pieniężne. Numer musi być zgodny z numerem
podawanym na Dokumencie sprzedaży usługi promocyjnej.
Prosimy o dokładne sprawdzenie numeru.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez ZMK SAS Spółka z o.o.,
z siedzibą w Owczarach, ul. Przemysłowa 3, na potrzeby związane z działaniem w ramach programu partnerskiego dla instalatorów "ZielonaStrefa SAS". Podanie przeze mnie prawidłowych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo edycji i usunięcia danych. *

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin Programu partnerskiego dla instalatorów "ZielonaStrefa SAS". *

* Akceptacja jest konieczna do wzięcia udziału w programie

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest spółka ZMK SAS sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach przy ul. Przemysłowej 3, 28-100 Busko-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000704634, posiadająca numer NIP: 6551975634, zwana dalej „Administratorem”. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Programie. Dane osobowe są przetwarzane:
1) na potrzeby realizacji niniejszego Programu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
2) w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.
Instalatorowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie swoich danych osobowych Instalator winien kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem maila: daneosobowe@sas.busko.pl lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Instalatora. Dane osobowe Instalatora będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania Programu, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach przetwarzania w celach marketingowych.ZMK SAS Spółka z o.o.

tel. +48 505 950 553
e-mail: zielonastrefa@sas.busko.pl

© Copyright 2018 ZMK SAS Spółka z o.o. All rights reserved | Polityka Prywatności