Strona główna
Najbliższy dystrybutor kotłów SAS
Rzetelna Firma
Dobierz kocioł

Zakład
Metalowo - Kotlarski SAS

28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19
fax: +48 41 370 83 10
E-mail: biuro@sas.busko.pl
Linia rozdzielająca

Pomoc Techniczna SAS

Dni robocze godz. 7:00-15:00
tel. +48 41 378 46 19 w.20
tel. +48 41 378 46 19 w.19

Codziennie do godz. 22:00
tel. +48 505 950 252
Linia rozdzielająca

Pomoc Techniczna
Sterowniki

TECH

Codziennie do godz. 22:00
tel. +33 875 19 20

RECALART

Dni robocze godz. 8:00-16:00
tel. +77 46 25 877

Dni robocze godz. 16:00-20:00
Sobota godz. 9:00-19:00
tel. +794 66 82 32
Linia rozdzielająca

Serwis

Dni robocze godz. 7:00-15:00
Sobota godz. 7:00-14:00
tel. +48 41 378 15 00
tel. +48 41 378 46 19 w.15
tel. +48 41 378 50 80
Linia rozdzielająca


ROZPALANIE I PRACA KOTŁA "SAS NWT" Drukuj

nwtRozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz czy nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych. Należy również pamiętać, aby przed pierwszym rozruchem wygrzać komin.
Przed rozpoczęciem rozpalania należy całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu oraz drzwiczki popielnika i drzwiczki paleniska, natomiast drzwiczki zasypowe powinny być całkowicie zamknięte. Rozpalanie powinno odbywać się powoli, początkowo zgniecionymi kawałkami papieru oraz drewnem, na które po rozpaleniu narzuca się cienka warstwę węgla. Po rozpaleniu się węgla należy zamknąć drzwiczki popielnika i paleniska, otworzyć drzwiczki zasypowe i poprzez nie napełnić paliwem komorę paleniska do poziomu górnych drzwiczek, zamknąć drzwiczki zasypowe i włączyć sterownik. Następnie należy na sterowniku wybrać żądaną temperaturę.

Kocioł SAS NWT jest kotłem dolnego spalania i nie należy go rozpalać od góry!

Przy rozpalaniu należy doglądać kocioł do czasu, kiedy osiągnie temperaturę wody zasilającej 45°. Jest to ważne, ponieważ różna jakość paliwa może spowodować wygaśnięcie kotła. W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie.
W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego, niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła, proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej i przegarnianiu rusztu poprzez wykonanie ruchu dźwignią mechanizmu rusztu ruchomego (poz. 11 – rys.). Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 6 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałopalności ( przerwy w zasypywaniu) można wydłużyć o kilka godzin.

Uzupełniając paliwo w komorze paleniskowej należy wyłączyć sterownik, następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, uzupełnić paliwo, zamknąć drzwiczki i ponownie załączyć sterownik.

W sytuacjach palenia awaryjnego ( bez użycia energii elektrycznej) przy otwartych drzwiczkach popielnikowych należy wyłączyć sterownik z sieci, aby po wznowieniu dostaw prądu nie zaczął pracować wentylator, który mógłby wydmuchiwać spaliny do kotłowni.

Temperaturę wody w kotle można kontrolować na termometrze tarczowym (termometr nie stanowi wyposażenia kotła, ale jego zamontowanie umożliwia króciec montażowy G ½" ( poz. 25 – rys.).

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej.
Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku, tj. od użytych materiałów budowlanych, a szczególnie izolacyjnych.
W kotłach SAS NWT regulacja intensywności spalania i mocy cieplnej, w zależności od warunków pogodowych, jest dokonywana za pomocą mikroprocesorowego sterownika. Sterownik zapewnia optymalny proces spalania, sterując pracą wentylatora oraz pracą pompy obiegowej c.o. (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompę).

Prędkość obrotowa wentylatora jest zależna od zmierzonej temperatury i ustawionych parametrów. Po zakończeniu procesu rozpalania, gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę, sterownik utrzymuje ją na zadanym poziomie. Jeśli temperatura kotła jest niższa od nastawionej, stopniowo zwiększa obroty wentylatora, jeśli jest wyższa, realizowane są tylko przedmuchy kotła.

 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ