Witamy w kalkulatorze doboru kotła.

Formularz pomoże Państwu orientacyjnie dobrać typ kotła do indywidualnych potrzeb grzewczych.

UWAGA!
Przed ostatecznym wyborem urządzenia, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub konsultacje z instalatorem.

W celu szybkiego i łatwego wyboru pieca, dobór został podzielony na trzy etapy:

Po przejściu wszystkich etapów zaproponowane zostaną kotły zgodne z przyjętym wyborem z formularza. Zapraszamy!

Etap 1

Rodzaj kotła:
Automatyczne podawanie paliwa (podajnik), kocioł klasy 5 (wg PN-EN 303-5:2012)
Automatyczne podawanie paliwa (podajnik), dodatkowo spalanie na ruszcie awaryjnym
Automatyczne podawanie paliwa (podajnik), dodatkowe palenisko zastępcze z rusztem wodnym
Tradycyjny, zasypowy ze sterowaniem
Tradycyjny, zasypowy bez sterowania

Wybrano:

Formularz doboru kotłów sporządzony został w odniesieniu do warunków klimatycznych występujących na terenie Polski. Dokładne określenie zapotrzebowania na moc cieplną budynku wymaga sporządzenia indywidualnego bilansu cieplnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dla obiektu ogrzewanego. Standardem budynku ocieplonego (przyjętym do obliczeń w kalkulatorze doboru kotła) są nowoczesne okna (niskim współczynniku przewodzenia ciepła), ściany zew. z izolacją grubości min.10-12cm, poddasze z izolacją grubości min.20-25cm, podłoga na gruncie z izolacją grubości min. 10-15cm, strop nad nieogrzewaną piwnicą z izolacją grubości min.8-10cm.