Z radością pragniemy poinformować, iż opracowany przez Dział konstrukcyjny firmy ZMK SAS podajnik paliwa montowany w kotle SAS AGRO-ECO (17–150 kW), został objęty Prawem Ochronnym Nr 67472 – nadanym przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. Podajnik paliwa do kotłów na paliwa stałe, zwłaszcza biomasę. Potwierdzeniem nadania prawa ochronnego jest przedstawione poniżej Świadectwo Ochronne.

Podajnik wyposażony jest w dwa ślimaki umieszczone w oddzielnych obudowach rurowych, w pozycji wznoszącej się do paleniska oraz napęd w postaci motoreduktora połączonego poprzez koła zębate za pośrednictwem łańcucha ze ślimakami. Odpowiedni układ, właściwe stopniowanie kół zębatych, umiejscowienie otworu zasypowego względem otworu przesypowego zabezpiecza przed:

  • gromadzeniem się nadmiaru paliwa w kanale przesypowym;
  • niekontrolowanym cofnięciem się ognia z komory paleniskowej do zasobnika paliwa w kotłach opalanych biomasą w
    trakcie:
    • niekontrolowanych przerw w dostawie energii elektrycznej;
    • codziennej pracy;
    • przerwy pracy podajnika.

SAS AGRO-ECO posiada ponadto Znak CE oraz Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu.

To nie koniec rozwiązań konstrukcyjnych działu technicznego ZMK SAS związanych ze spalaniem biomasy. Autorska konstrukcja palnika SAS MULTI FLAME do spalania pelletu (dostępna w kotłach GRO-ECO, MULTI, SLIM) wyposażona w układ podwójnego ślimaka, ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe – objęta jest prawem ochrony przez zgłoszenie oznaczone numerem W.121368 nadanym przez Urząd Patentowy RP.